Ομηρικός κόσμος ΜΙΛΑΤΟΣ (Αρχαία πόλη) ΝΕΑΠΟΛΗ - GTP - Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 8 τίτλοι με αναζήτηση: Ομηρικός κόσμος για το τοπωνύμιο: "ΜΙΛΑΤΟΣ Αρχαία πόλη ΝΕΑΠΟΛΗ".


Ομηρικός κόσμος (8)

Ελληνικές δυνάμεις του Καταλόγου των Νεών

Τρωικός πόλεμος

Η Μίλητος, μητρόπολη πιθανώς της ιωνικής Μιλήτου, έλαβε μέρος στον Τρωικό πόλεμο και περιλαμβάνεται στον Ομηρικό Κατάλογο των Νεών (Ιλ. Β 647).

Ηρωες

Πανδάρεος

While Odysseus was thus yielding himself to a very deep slumber that eased the burden of his sorrows, his admirable wife awoke, and sitting up in her bed began to cry. When she had relieved herself by weeping she prayed to Artemis saying, "Great Goddess Artemis, daughter of Zeus, drive an arrow into my heart and slay me; or let some whirlwind snatch me up and bear me through paths of darkness till it drop me into the mouths of overflowing Okeanos, as it did the daughters of Pandareus. The daughters of Pandareus lost their father and mother, for the gods killed them, so they were left orphans. But Aphrodite took care of them, and fed them on cheese, honey, and sweet wine. Hera taught them to excel all women in beauty of form and understanding; Artemis gave them an imposing presence, and Athena endowed them with every kind of accomplishment; but one day when Aphrodite had gone up to Olympus to see Zeus about getting them married (for well does he know both what shall happen and what not happen to every one) the storm winds came and spirited them away to become handmaids to the dread Erinyes. Even so I wish that the gods who live in heaven would hide me from mortal sight, or that fair Artemis might strike me, for I would fain go even beneath the sad earth if I might do so still looking towards Odysseus only, and without having to yield myself to a worse man than he was. Besides, no matter how many people may grieve by day, they can put up with it so long as they can sleep at night, for when the eyes are closed in slumber people forget good and ill alike; whereas my miserable daimon haunts me even in my dreams. This very night I thought there was one lying by my side who was like Odysseus as he was when he went away with his host, and I rejoiced, for I believed that it was no dream, but the very truth itself."

This extract is cited Nov 2003 from Homer, Odyssey of Perseus Project URL bellow, which contains comments & interesting hyperlinks


Pandareos. A native of Miletus, the son of Merops, who stole from Minos of Crete a living dog made of gold, the work of Hephaestus, which was the guardian of the temple of Zeus, and gave it to Tantalus to keep it safely. When Zeus demanded the dog back, Pandareos fled with his wife Harmothoe to Sicily, where both were turned into stones. Of his two other daughters (Merope and Cleodora, or Camira and Clytea), Homer ( Od.xx. 66-78) relates that they were brought up by Aphrodite after their early bereavement, and were endowed by Here with beauty and wisdom, by Artemis with lofty stature, and by Athene with skill in handiwork; but while their foster-mother went to Olympus to implore Zeus to grant the maidens happy marriages, they were carried off by the Harpies, and delivered to the Erinyes as servants, and thus expiated their father's guilt (Odyss. xx. 65- 78; Pausan. x. 30, 1).

This text is from: Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities. Cited Nov 2003 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Polygnotus has painted the daughters of Pandareos. Homer makes Penelope say in a speech that the parents of the maidens died because of the wrath of the gods, that they were reared as orphans by Aphrodite and received gifts from other goddesses: from Hera wisdom and beauty of form, from Artemis high stature, from Athena schooling in the works that befit women. He goes on to say that Aphrodite ascended into heaven, wishing to secure for the girls a happy marriage, and in her absence they were carried off by the Harpies and given by them to the Furies. This is the story as given by Homer. Polygnotus has painted them as girls crowned with flowers and playing with dice, and gives them the names of Cameiro and Clytie. I must tell you that Pandareos was a Milesian from Miletus in Crete, and implicated in the theft of Tantalus and in the trick of the oath.

This extract is from: Pausanias. Description of Greece (ed. W.H.S. Jones, Litt.D., & H.A. Ormerod, 1918). Cited Nov 2003 from The Perseus Project URL below, which contains comments & interesting hyperlinks.


Cragus, which has eight promontories and a city of the same name. The scene of the myth of Chimaera is laid in the neighborhood of these mountains. Chimaera, a ravine extending up from the shore, is not far from them. At the foot of Cragus, in the interior, lies Pinara, one of the largest cities in Lycia. Here Pandarus is held in honor, who may, perhaps, be identical with the Trojan hero, as when the poet says, "The daughter of Pandareus, the nightingale of the greenwood," for Pandareus is said to have been from Lycia.(Strabo 14.3.5)

Ηρωίδες

Αηδών

Aedon. A daughter of Pandareus, wife of Zethus, king of Thebes, and mother of Itylus. Envious of Niobe, the wife of her brother Amphion, who had six sons and six daughters, she resolved to kill the eldest of Niobe's sons, but by mistake slew her own son Itylus. Zeus relieved her grief by changing her into a nightingale, whose melancholy tunes are represented as Aedon's lamentations for her child.

Even as when the daughter of Pandareus, the nightingale (Aedon) of the greenwood, sings sweetly, when spring is newly come, as she sits perched amid the thick leafage of the trees, and with many trilling notes pours forth her rich voice in wailing for her child, dear Itylus, whom she had one day slain with the sword unwittingly, Itylus, the son of king Zethus; even so my heart sways to and fro in doubt, whether to abide with my son and keep all things safe, my possessions, my slaves, and my great, high-roofed house, respecting the bed of my husband and the voice of the people, or to go now with him whosoever is best of the Achaeans, who woos me in the halls and offers bride-gifts past counting.

This extract is cited Nov 2003 from Homer, Odyssey of Perseus Project URL bellow, which contains comments & interesting hyperlinks


Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":


GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις