Ομηρικός κόσμος ΟΡΜΙΝΙΟΝ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ - GTP - Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 11 τίτλοι με αναζήτηση: Ομηρικός κόσμος για το τοπωνύμιο: "ΟΡΜΙΝΙΟΝ Αρχαία πόλη ΒΟΛΟΣ".


Ομηρικός κόσμος (11)

Ελληνικές δυνάμεις του Καταλόγου των Νεών

Τρωικός πόλεμος

Το Ορμένιον ανήκε στην επικράτεια του Ευρύπυλου και περιλαμβάνεται στον Ομηρικό Κατάλογο των Νεών (Ιλ. Β 734).

Αρχηγοί των Ελλήνων στον πόλεμο της Τροίας

Ευρύπυλος

Γιος του Ευαίμονος, εξ ου Ευαιμονίδης (Ιλ. Ε 76), εγγονός του Ορμένου και βασιλιάς του Ορμενίου της Θεσσαλίας, που συμμετείχε στον πόλεμο της Τροίας με 40 πλοία (Ιλ. Β 736)

Eurypylus, (Eurupulos). A son of Euaemon and Ops. (Hygin. Fab. 81.) He appears in the different traditions about him, as a hero of Ormenion, or Hyria, or as a king of Cyrene. In the Iliad he is represented as having led the men of Ormenion and other places to Troy with forty ships, and he is one of those who offer to fight with Hector. (ii. 734, vii. 167.) He slew many a Trojan, and when he himself was wounded by Paris, he was nursed and cured by Patroclus. (xi. 841, xv. 390; comp. Apollod. iii. 10.8 ; Hygin. Fab. 97; Ov. Met. xiii. 357.) According to a genealogy of the heroes of Ormenion he was a son of Hyperochus, and the father of Ormenus. (Schol. ad. Pind. Ol. vii. 42.) Among the heroes of Hyria, he is mentioned as a son of Poseidon and Celaeno, and went to Libya before Cyrene who fought against the lion that attacked his flocks, and in Libya he became connected with the Argonauts. (Schol. ad Apollon. Rhod. iv. 1561; Tzetz. ad Lycoph. 902.) He is said to have been married to Sterope, the daughter of Helios, by whom he became the father of Lycaon and Leucippus. (Schol. ad Pind. Pyth. iv. 57; Tzetz. ad Lycoph. 886.) The tradition which connects him with the legends about Dionysus, is given under Aesymnetes, and Eurypylus as connected with Dionysus, dedicated a sanctuary to Soteria at Patrae (Paus. vii. 21.2), which also contained a monument of him, and where sacrifices were offered to him every year after the festival of Dionysus (vii. 19.1, 3, ix. 41.1.) From Pausanias we learn that Eurypylus was called by some a son of Dexamenus. (Comp. Muller, Orchom., 2nd edit.)

This text is from: A dictionary of Greek and Roman biography and mythology, 1873 (ed. William Smith). Cited Oct 2005 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Eurypylus. Son of Euaemon, king of Ormenium in Thessaly, one of the suitors of Helen. He was among the bravest of the Greek heroes who fought before Troy, and of his own accord offered to engage Hector in single combat. In the later story he appears in connection with the worship of Dionysus. At the division of the Trojan spoil he received an image of Dionysus, made by Hephaestus and presented to Dardanus. This had been kept in a chest as a Palladium. When Eurypylus opened the chest and beheld the image he fell into a madness. The Delphic oracle promised that he should be healed if he dedicated the image in a spot where men offered barbaric sacrifices. Accordingly he dedicated it at Aroe in Achaea, where an offering of the finest youth and fairest virgin was made annually to Artemis. The bloody act was abolished, and the milder service of Dionysus introduced in its place.

This text is from: Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities. Cited Oct 2002 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Βασιλιάδες

Amuntor. A king of the Dolopes, and father of Phoenix.

Amyntor : Perseus Encyclopedia

Ευαίμων

Γιος του Ορμένου και πατέρας του Ευρύπυλου (Ιλ. Β 736, βλ. και Παυσ. 7,19,6).

Euaemon : Perseus Encyclopedia

Αμύντωρ

Ορμενίδης, δηλαδή γιος του Ορμένου, και πατέρας του Φοίνικος (Ιλ. Ι 448 κ.ε., Κ 266).

Ηρωες

Ορμενος

Γιος του Κερκάφου και πατέρας του Αμύντορος (Ιλ. Ι 448, Κ 266), που κατά την παράδοση ίδρυσε την πόλη Ορμένιο.

   Ormenus, (Ormenos). Son of Cercaphus and father of Amyntor. Hence Amyntor is called Ormenides, and Astydamia, his granddaughter, Ormenis. He was said to have founded the town of Ormenium in Thessaly.

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":


GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις