gtp logo

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 14 τίτλοι με αναζήτηση: Πληροφορίες για τον τόπο  στην ευρύτερη περιοχή: "ΙΛΛΥΡΙΑ Αρχαία χώρα ΑΛΒΑΝΙΑ" .


Πληροφορίες για τον τόπο (14)

Greek & Roman Geography (ed. William Smith)

Amantia

ΑΜΑΝΤΙΑ (Αρχαία πόλη) ΙΛΛΥΡΙΑ
  Amantia (Amantia: Eth. Amantieus, Steph. B. s. v.; Amantinos, Ptol. ii. 16. § 3; Amantinus, Plin. iv. 10. s. 17. § 35; Amantianus, Caes. B.C. iii. 12; Amantes, Etym. M. s. v.; Amantes, Plin. iii. 23. s. 26. § 45), a town and district in Greek Illyria. It is said to have been founded by the Abantes of Euboea, who, according to tradition, settled near the Ceraunian mountains, and founded Amantia and Thronium. From hence the original name of Amantia is said to have been Abantia, and the surrounding country to have been called Abantis. (Steph. B. s. v. Abantis, Amantia; Etym. M. s. v. Amantes; Paus. v. 22. § 3.) Amantia probably stood at some distance from the coast, S. of the river Aous, and on a tributary of the latter, named Polyanthes. (Lycophr. 1043.) It is placed by Leake at Nivitza, where there are the remains of Hellenic walls. This site agrees with the distances afforded by Scylax and the Tabular Itinerary, the former of which places Amantia at 320 stadia, and the latter at 30 Roman miles from Apollonia. Ptolemy speaks of an Amantia on the coast, and another town of the same name inland; whence we may perhaps infer that the latter had a port of the same name, more especially as the language of Caesar (B.C. iii. 40) would imply that Amantia was situated on the coast. Amantia was a place of some importance in the civil wars between Caesar and Pompey; and it continued to be mentioned in the time of the Byzantine emperors. (Caes. B.C. iii. 12, 40; Cic. Phil. xi. 1. 1; Leake, Ancient Greece, vol. i. p. 375, seq.)

This text is from: Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) (ed. William Smith, LLD). Cited July 2004 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Dalmatia

ΔΑΛΜΑΤΙΑ (Αρχαία χώρα) ΑΛΒΑΝΙΑ

Illyricum

ΙΛΛΥΡΙΑ (Αρχαία χώρα) ΑΛΒΑΝΙΑ

Issus

ΛΙΣΣΟΣ (Αρχαία πόλη) ΙΛΛΥΡΙΑ
  Issus (Lissos, Strab. vii. p. 316; Ptol. ii. 16. § 5; Steph. B.; Hierocles; Peut. Tab.), a town of Illyricum, at the mouth of the river Drilo. Dionysius the elder, in his schemes for establishing settlements among the Illyrian tribes, founded Lissus. (Diod. xv. 13.) It was afterwards in the hands of the Illyrians, who, after they had been defeated by the Romans, retained this port, beyond which their vessels were not allowed to sail. (Polyb. ii. 12.) B.C. 211, Philip of Macedon, having surprised the citadel Acrolissus, compelled the town to surrender. (Polyb. viii. 15.) Gentius, the Illyrian king, collected his forces here for the war against Rome. (Liv. xliv. 30.) A body of Roman citizens was stationed there by Caesar (B.C. iii. 26 - 29) to defend the town; and Pliny (iii. 26), who says that it was 100 M.P. from Epidaurus, describes it as oppidum civium Romanorum. Constantine Porphyrogeneta (de Adm. Imp. c. 30) calls it Helissos, and it now bears the name of Lesch. (Leake, Northern Greece, vol. iii. p. 477; Schafarik, Slav. Alt. vol. ii. p. 275.)

This text is from: Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) (ed. William Smith, LLD). Cited August 2004 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Harpers Dictionary of Classical Antiquities

Dalmatia

ΔΑΛΜΑΤΙΑ (Αρχαία χώρα) ΑΛΒΑΝΙΑ
Dalmatia or Delmatia. A part of the country along the eastern coast of the Adriatic Sea, included under the general name of Illyricum, and separated from Liburnia on the north by the Titius (Kerka), and from Greek Illyria on the south by the Drilo (Drino), thus nearly corresponding to the modern Dalmatia. The capital was Dalminium or Delminium, from which the country derived its name. The next most important town was Salona, the residence of Diocletian. The Dalmatians were a brave and warlike people and gave much trouble to the Romans. In B.C. 119, their country was overrun by L. Metellus, who assumed, in consequence, the surname Dalmaticus, but they continued independent of the Romans. In B.C. 39, they were defeated by Asinius Pollio, of whose Dalmatic triumph Horace speaks; but it was not till the year 23 that they were finally subdued by Statilius Taurus. They took part in the great Pannonian revolt under their leader Bato ; but after a three years' war were again reduced to subjection by Tiberius, in A.D. 9.

Illyria

ΙΛΛΥΡΙΑ (Αρχαία χώρα) ΑΛΒΑΝΙΑ
   or Illyris, more rarely Illyria (to Illurikon, Illuris, Illuria), included, in its widest signification, all the land west of Macedonia and east of Italy and Rhaetia, extending south as far as Epirus, and north as far as the valleys of the Savus and Dravus, and the junction of these rivers with the Danube. This wide extent of country was inhabited by numerous Illyrian tribes, all of whom were more or less barbarous. They were probably of the same origin as the Thracians. The country was divided into two parts. (1) Illyris Barbara or Romana, the Roman province of Illyricum, extended along the Adriatic sea from Italy (Istria), from which it was separated by the Arsia, to the river Drilo, and was bounded on the east by Macedonia and Moesia Superior, from which it was separated by the Drinus, and on the north by Pannonia, from which it was separated by the Dravus. It thus comprehended a part of the modern Croatia, the whole of Dalmatia, almost the whole of Bosnia, and a part of Albania. It was divided in ancient times into three districts, according to the tribes by which it was inhabited--Iapydia, the interior of the country on the north, from the Arsia to the Tedanius; Liburnia, along the coast from the Arsia to the Titius; and Dalmatia, south of Liburnia, along the coast from the Titius to the Drilo. The Liburnians submitted at an early time to the Romans; but it was not till after the conquest of the Dalmatians, in the reign of Augustus, that the entire country was organized as a Roman province. From this time the Illyrians, and especially the Dalmatians, formed an important part of the Roman legion. (2) Illyris Graeca, or Illyria Propria, also called Epirus Nova, extended from the Drilo, along the Adriatic, to the Ceraunian Mountains, which separated it from Epirus proper; it was bounded on the east by Macedonia. It thus embraced the greater part of the modern Albania.
    It was a mountainous country, but possessed some fertile land on the coast. Its principal rivers were the Aous, Apsus, Genusus, and Panyasus. In the interior was an important lake, the Lychnitis. On the coast there were the Greek colonies of Epidamnus, afterwards Dyrrhachium, and Apollonia. It was at these places that the celebrated Via Egnatia commenced, which ran through Macedonia to Byzantium. The country was inhabited by various tribes--Atintanes, Taulantii, Parthini, Dassaretae, etc. In early times they were troublesome and dangerous neighbours to the Macedonian kings. They were subdued by Philip, the father of Alexander the Great, who defeated and slew in battle their king, Bardylis, in B.C. 359. After the death of Alexander the Great, most of the Illyrian tribes recovered their independence. At a later time the injury which the Roman trade suffered from their piracies brought against them the arms of the Republic. The forces of their queen, Teuta, were easily defeated by the Romans, and she was obliged to purchase peace by the surrender of part of her dominions and the payment of an annual tribute (B.C. 229). The second Illyrian war was finished by the Romans with the same ease. It was commenced by Demetrius of Pharos, who was guardian of Pineus, the son of Agron, but he was conquered by the consul Aemilius Paulus in 219. Pineus was succeeded by Pleuratus, who cultivated friendly relations with the Romans. His son Gentius formed an alliance with Perseus, king of Macedonia, against Rome; but he was conquered by the praetor L. Anicius, in the same year as Perseus (168); whereupon Illyria, as well as Macedonia, became subject to Rome. In the new division of the Empire under Constantine, Illyricum formed one of the great provinces. It was divided into Illyricum Occidentale, which included Illyricum Propria, Pannonia, and Noricum, and Illyricum Orientale, which comprehended Dacia, Moesia, Macedonia, and Thrace.

This text is cited Sep 2002 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Issa

ΛΙΣΣΑ (Νησί) ΑΛΒΑΝΙΑ
Issa. The modern Lissa; a small island in the Adriatic Sea, with a town of the same name, off the coast of Dalmatia, said to have derived its name from Issa, daughter of Macareus of Lesbos, who was beloved by Apollo. (Ovid, Met.vi. 124). The island was inhabited by a hardy race of sailors, whose barks (lembi Issaei) were much prized.

Links

Illyria

ΙΛΛΥΡΙΑ (Αρχαία χώρα) ΑΛΒΑΝΙΑ
  Region along the coast of the Adriatic Sea facing Italy spanning from northwestern Greece all the way to what is today the Venice area. The people of Illyria was considered “barbarous” by the Greeks (that is, not speaking Greek).
  Greek settlements were established in the southern part of Illyria, including the city of Epidamnus, a colony of Corcyra (itself a colony of Corinth).

Bernard Suzanne (page last updated 1998), ed.
This text is cited July 2003 from the Plato and his dialogues URL below, which contains interesting hyperlinks.


Perseus Project

Perseus Project index

Amantia

ΑΜΑΝΤΙΑ (Αρχαία πόλη) ΙΛΛΥΡΙΑ
Total results on 10/5/2001: 6

The Princeton Encyclopedia of Classical Sites

Amantia (Klos)

  On the right bank of the lower Aous, a steep-sided hill is fortified with a circuit wall ca. 1900 m long. An ancient road enters the city between two towers of ashlar masonry and foundations of houses are visible inside. Some magistrates of the city are named on an inscribed block in a house of the modern village. Religious and funerary reliefs of Hellenistic and Roman times come from the site. Literary evidence suggests that it was Amantia, the chief city of the Amantes, who issued coins.

N.G.L. Hammond, ed.
This text is from: The Princeton encyclopedia of classical sites, Princeton University Press 1976. Cited Nov 2002 from Perseus Project URL below, which contains bibliography & interesting hyperlinks.


Lissos

ΛΙΣΣΟΣ (Αρχαία πόλη) ΙΛΛΥΡΙΑ
  An important Illyrian city on the left bank of the Drin where it enters the marshy coastal plain of the Adriatic Sea. The site is a steep-sided high hill, overlooking the river. There are remains of prehistoric and later settlements on the hill, but the extensive fortifications date from the late 4th c. B.C., the styles of the masonry being polygonal and trapezoidal. Later repairs and additions were made in the 1st c. s.c.; Caesar (BCiv 3.29.1) mentions them, and an inscription preserves the names of the magistrates who were in charge of the work. The acropolis on the hilltop is defended by a circuit wall; the lower town, extending down to the bank of the river, was itself fortified by a circuit wall appended to that of the acropolis. Dionysius of Syracuse and later Philip V of Macedon laid claim to the city (D.S. 15.13.4 and 15.14.2; Polyb. 8.15). In antiquity the main bed of the Drin lay farther N and Lissos itself was a port of some consequence because it gave access not only to the hinterland but to the route via the White Drin into the Central Balkan area. Lissos issued coinage.

N.G.L. Hammond, ed.
This text is from: The Princeton encyclopedia of classical sites, Princeton University Press 1976. Cited Nov 2002 from Perseus Project URL below, which contains bibliography & interesting hyperlinks.


Αναφορές αρχαίων συγγραφέων

Αμαντία

ΑΜΑΝΤΙΑ (Αρχαία πόλη) ΙΛΛΥΡΙΑ
Αποικία των Αβάντων της Εύβοιας, ίδρυσαν την πόλη μετά τον Τρωικό Πόλεμο (Πτολ. 3,13,5 & Στεφ.Βυζ. & Ησύχ & Σκύλαξ).

Καθολική Εγκυκλοπαίδεια

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":

GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!
Greek Travel Pages: Η βίβλος του Τουριστικού επαγγελματία. Αγορά online

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις

ΕΣΠΑ