gtp logo

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 8 τίτλοι με αναζήτηση: Πληροφορίες για τον τόπο  στην ευρύτερη περιοχή: "ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ Κωμόπολη ΒΟΛΟΣ" .


Πληροφορίες για τον τόπο (8)

Greek & Roman Geography (ed. William Smith)

Pyrasus

ΠΥΡΑΣΟΣ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
  Purasos, Purrhasos, Eth. Purasaios. A town of Phthiotis in Thessaly, mentioned by Homer along with Phylace and Iton, and described by him as Purrhason anthemoenta, Demetros temenos. (Il. ii. 695.) Pyrasus was situated on the Pagasaean gulf, at the distance of 20 stadia from Thebes, and possessed a good harbour (eulimenos, Strab. ix. p. 435). It had disappeared in the time of Strabo. Its name was superseded by that of Demetrium, derived from the temple of Demeter, spoken of by Homer, and which Strabo describes as distant two stadia from Pyrasus. Demetrium is mentioned as a town of Phthiotis by Scylax (p. 24, Hudson), Livy (xxviii. 6), Stephanus B. (s. v. Demetrion), and Mela (ii. 3). Leake places Pyrasus at Kokkina, where there are vestiges of an ancient town, consisting of wrought quadrangular blocks, together with many smaller fragments, and an oblong height with a flat summit, partly if not wholly artificial. He also states that at Kokkina there is a circular basin full of water near the shore, which was once probably a small harbour, since there are traces of a mole not far from it. The exact site of the temple was probably at a spot, 5 minutes short of Kokkina, where exist many stones and some hewn blocks. (Leake, Northern Greece, vol. iv. p. 366.)

This text is from: Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) (ed. William Smith, LLD). Cited June 2004 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Thebae Phthiotides

ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΑΙ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
  Phthiae (Thebai hai phthiotides, Polyb. v. 99; Strab. ix. p. 433; Thebae Phthiae, Liv. xxxii. 33), an important town of Phthiotis in Thessaly, was situated in the northeastern corner of this district, near the sea, and at the distance of 300 stadia from Larissa. (Polyb. l. c.) It is not mentioned in the Iliad, but it was at a later time the most important maritime city in Thessaly, till the foundation of Demetrias, by Demetrius Poliorcetes, about B.C. 290. ( Thebas Phthias unum maritimum emporium fuisse quondam Thessalis quaestuosum et fugiferum, Liv. xxxix. 25.) It is first mentioned in B.C. 282, as the only Thessalian city, except Pelinnaeum, that did not take part in the Lamiac war. (Diod. xviii. 11.). In the war between Demetrius Poliorcetes and Cassander, in B.C. 302, Thebes was one of the strongholds of Cassander. (Diod. xx. 110.) It became at a later time the chief possession of the Aetolians in northern Greece; but it was wrested from them, after an obstinate siege, by Philip, the son of Demetrius, who changed its name into Philippopolis. (Polyb. v. 99, 100; Diod. xxvi. p. 513, ed. Wesseling.) It was attacked by the consul Flamininus, previous to the battle of Cynoscephalae, B.C. 197, but without success. (Liv. xxxiii. 5; Polyb. xviii. 2.) After the defeat of Philip, the name of Philippopolis was gradually dropped, though both names are used by Livy in narrating the transactions of the year B.C. 185. (Liv. xxxix, 25.) It continued to exist under the name of Thebes in the time of the Roman Empire, and is mentioned by Hierocles in the sixth century. ( Thebae Thessalae, Plin. v. 8. s. 15; Thebai phthiotidos, Ptol. iii. 13. § 17; Steph. B. s. v.; Hierocl. p. 642, ed. Wess.) The ruins of Thebes are situated upon a height half a mile to the north-east of Ak-Ketjel. The entire circuit of the walls and towers, both of the town and citadel, still exist; and the circumference is between 2 and 3 miles. The theatre, of which only a small part of tile exterior circular wall of the cavea remains, stood about the centre of the city, looking towards the sea.

This text is from: Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) (ed. William Smith, LLD). Cited June 2004 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Harpers Dictionary of Classical Antiquities

Thebae

Called Phthioticae (hai Phthiotides), an important city of Thessaly in the district Phthiotis, at a short distance from the coast, and with a good harbour.

Perseus Project

Perseus Project index

Pyrasus

ΠΥΡΑΣΟΣ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
Total results on 2/7/2001: 9

The Princeton Encyclopedia of Classical Sites

Pyrasos

  The harbor town of Thessalian Thebes on a small hill overlooking the Bay of Volo. A small fish pond between the hill and the sea represents the site of the ancient harbor, known in later times as Demetrion from the early and important Sanctuary of Demeter and Kore. The site of the sanctuary is disputed, but numerous gravestones attest the international character of the harbor. Stahlin found an early circuit wall of field stones and mudbrick overlaid by Byzantine remains near the top of the hill, and other similar walls at the foot on the NE and E.

M. H. Mc Allister, ed.
This text is from: The Princeton encyclopedia of classical sites, Princeton University Press 1976. Cited Nov 2002 from Perseus Project URL below, which contains bibliography & interesting hyperlinks.


Phthiotic Thebes

ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΑΙ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
  A city located at the N end of the ancient Krokian plain (modern plain of Halmyros). It is also known as Thebes of Achaia and Thebes of Thessaly. Modern Mikrothivai (formerly Akitsi) is in the plain a little S of the ancient city. Thebes shared the plain with Halos to the S. Its inland neighbors were Pherai and Pharsalos, its neighbor to the N was Demetrias/Pagasai (Strab. 9.433, 435; Polyb. 5.99).
  The site has been occupied since the Stone Age, but does not appear by name until the 4th c. B.C. It was enlarged by a synoecism with the neighboring cities of Phylake and Pyrasos (the latter at modern Nea Anchialos, on the shore ca. 6 km to the E) probably in the second half of the 4th c. B.C. It became the leading city of the Phthiotic Achaian League and flourished as the main harbor on the Gulf of Pagasai until the foundation of Demetrias in ca. 293 B.C. In the second half of the 3d c. B.C. it was joined to the Aitolians. Philip V of Macedon took it after a siege in 217 B.C. for that reason. He enslaved the inhabitants and placed a Macedonian colony there. In 189 B.C. it became again capital of the newly reformed Phthiotic Achaian League, which was in Augustus' time reattached completely to Thessaly. Thebes was then in existence and Pyrasos abandoned, but in the Roman Imperial period Thebes moved to the old site of Pyrasos, where it flourished then and later. The old site was apparently not abandoned completely, but the main development of the city was at its harbor.
  The ancient acropolis was a rocky peak overlooking the plain. It was surrounded by a wall of large rough blocks, apparently Cyclopean. The wall surrounding the lower city is still visible, although in some places only the foundation is left. It makes a large circuit down the hill from the acropolis SE to the plain. It is ca. 2 m long. The acropolis and hill slope are flanked by two deep ravines. There are some 40 towers along the wall, which is constructed of rectangular and trapezoidal blocks of irregular size, laid in more or less regular courses except where stepped in the slopes. Stahlin dated the wall to the 4th c. B.C.
  Excavations, principally on the acropolis, uncovered prehistoric through Byzantine layers, and in the Greek level the foundations of a temple (9 x 12 m) perhaps originally distyle in antis. It may have been the Temple of Athena Polias, who is known to have had a cult at this site. It was built with materials from an earlier temple. Near the acropolis some post-Classical statuary was recently discovered, including a head of Asklepios? from a sanctuary.
  A few remains of the lower city are visible. The ancient theater of which some seats are to be seen was about half way down the hill, looking towards the sea. South of this was a stoa of the Hellenistic period and another building excavated in 1907. South of these were the foundations of a large building (14 x 19 m) also excavated at that time.
  Objects from Thebes are largely in the Museum of Volo, although some are in the small Halmyros Museum.

T. S. Mackay, ed.
This text is from: The Princeton encyclopedia of classical sites, Princeton University Press 1976. Cited Nov 2002 from Perseus Project URL below, which contains bibliography & interesting hyperlinks.


Σελίδες μη-κερδοσκοπικών οργανισμών

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":

GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!
Greek Travel Pages: Η βίβλος του Τουριστικού επαγγελματία. Αγορά online

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις

ΕΣΠΑ