Αρχαιολογικοί χώροι ΛΕΒΙΔΙ (Κωμόπολη) ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ - GTP - Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 8 τίτλοι με αναζήτηση: Αρχαιολογικοί χώροι  στην ευρύτερη περιοχή: "ΛΕΒΙΔΙ Κωμόπολη ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ" .


Αρχαιολογικοί χώροι (8)

Αρχαία θέατρα

Αρχαίο θέατρο Ορχομενού

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ (Αρχαία πόλη) ΛΕΒΙΔΙ
Το θέατρο του Ορχομενού χτίστηκε σε φυσικό λόφο με εξαιρετική θέα προς τα δύο Ορχομένια πεδία, ιδιαιτέρως προς το κάμπο της Κανδήλας. Σώθηκε το ανάλημμα της σκηνής και η κυκλική ορχήστρα, με θρόνους στην πρώτη σειρά (Προεδρία) και λίθινο κυλινδρικό βάθρο στα κράσπεδα της ορχήστρας. Ανάμεσα στα κτιστά εδώλια, υπάρχουν κλίμακες που οδηγούσαν στις ανώτερες σειρές του κοίλου. Η κατασκευή του θεάτρου ανάγεται στους πρώϊμους ελληνιστικούς χρόνους.

Κείμενο: Εφόρου Αρχαιοτήτων Dr. Θεόδωρου Γ. Σπυρόπουλου.
Το απόσπασμα παρατίθεται τον Μάρτιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα, με φωτογραφία, του Δήμου Τριπόλεως


Αρχαίες πόλεις

Αρχαιολογικός χώρος Καφυών

ΚΑΦΥΑΙ (Αρχαία πόλη) ΛΕΒΙΔΙ
  Δυτικά του Αρκαδικού Ορχομενού, υπάρχει πόλη αξιόλογη, οι αρχαίες Καφυές, που άφησαν τ' όνομά τους στο ανάχωμα που είδε ο Παυσανίας στον κάμπο της Κανδήλας. Σήμερα μπορεί να δει κανείς ανατολικά από το χωριό Χωτούσα λείψανα του τείχους και των πύργων του που μοιάζουν με τα τείχη του Ορχομενού και της Μαντινείας. Στις Καφυές υπήρχε μία περίφημη κρήνη, που ονομαζόταν Μενελαίς, από το βασιλιά Μενέλαο, ο οποίος περιόδευε την Αρκαδία στρατολογώντας πολεμιστές για τον πόλεμο της Τροίας. Η πηγή είναι ακόμα στη θέση της, αλλά χρειάζεται ανασκαφή για ν' αποκαλυφθεί τυχόν κρηνική κατασκευή.
   Μέσα στην πόλη διενεργήσαμε μια ανασκαφή, στο κτήμα του Χ. Αποστολόπουλου, όπου αποκαλύψαμε λείψανα αρχαίου ναού, πάνω στον οποίο κτίστηκε Παλαιοχριστιανική Βασιλική. Ο αρχαίος ναός, πιθανότατα του 4ου αι. π.Χ. φαίνεται οτι ειχε πρόσταση και ισως και πτερο απο μαρμάρινους ραβδωτούς κίονες που ενσωματώθηκαν στην παλαιοχριστιανική εκκλησία. Στο ίδιο νεώτερο κτίσμα ενσωματώθηκε κι ένα αρχαίο βάθρο, που έφερε την επιγραφή: Δημήτριος καί Διόγνητος oυ υιός Τεγεαται έποίησαν α πόλις Αυτοπα -- σίνω τάν αυτάς ευεργέτιν
   Ασφαλώς πρόκειται για βάθρο του Ιερού, που έφερε άγαλμα ή σύμπλεγμα του ναού, πιθανόν το λατρευτικό άγαλμα. Από το κείμενο του Παυσανία μπορούμε να υποθέσουμε ότι επρόκειτο για άγαλμα του Ποσειδώνα ή για γλυπτό σύμπλεγμα του Ποσειδώνα και της Αφροδίτης.

Κείμενο: Εφόρου Αρχαιοτήτων Dr. Θεόδωρου Γ. Σπυρόπουλου.
Το απόσπασμα παρατίθεται τον Μάρτιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα, με φωτογραφία, του Δήμου Τριπόλεως


Αρχαιολογικός χώρος Αρκαδικού Ορχομενού

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ (Αρχαία πόλη) ΛΕΒΙΔΙ
  Ο αρκαδικός Ορχομενός μεταφέρθηκε στα ιστορικά χρόνια στο ορεινό ύψωμα πάνω από το Καλπάκι (σημερινός Ορχομενός). Η πόλις περιβαλλόταν με τείχος, από το οποίο σώθηκαν αρκετά τμήματα. Στο πλέον επίπεδο τμήμα της ακρόπολης έγινε η Αγορά, η οποία προς Βορράν περιβαλλόταν από με γάλη στοά (70 χ 11,40 μ.) που χρονολογήθηκε στον40 αι. Π.Χ. Ανατολικά της Αγοράς ευρέθη το Βουλευτήριο, που είναι ορθογώνιο κτίσμα (41 χ 8,20 μ.) και έφερε εσωτερική κιονοστοιχία 12 κιόνων. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 12 χάλκινες πλάκες, με προξενικά ψηφίσματα. Βόρεια του Βουλευτηρίου αποκαλύφθηκε το Θέατρο, πάλι απ' τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, το έτος 1913-14, το άνω μέρος του κοίλου του οποίου ανασκάφηκε από τον Εφορο Αρχαιοτήτων Θ. Σπυρόπουλο. Νότια της Αγοράς αποκαλύφθηκε ο ναός της Αρτέμιδος Μεσοπολίτιδος, που είχε μήκος 19,80 και πλάτος 6,45 μ. Ο βωμός του ναού ήταν ορθογώνιο κτίσμα, μήκους 17,30 και πλάτους 3,54 μ. Το τείχος του Ορχομενού ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με τους 30 πύργους του, που ήσαν τετράγωνοι και προεξείχαν από τα μεσοπύργια διαστήματα κατά 4μ. περίπου. Το πάχος του τείχους υπερέβαινε τα 2,40 μ., ενώ στην ακρόπολη βρέθηκαν πολλές δεξαμενές για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων.

Κείμενο: Εφόρου Αρχαιοτήτων Dr. Θεόδωρου Γ. Σπυρόπουλου.
Το απόσπασμα παρατίθεται τον Μάρτιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Δήμου Τριπόλεως


Μυκηναϊκοί οικισμοί

Μυκηναϊκός Οικισμός Παλαιοπύργου

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ (Χωριό) ΛΕΒΙΔΙ
Ανατολικά του Αρχαίου Ορχομενού, στη θέση Μύτικα Παλαιοπύργου, έχει αποκαλυφθεί μεγάλος μηκυναϊκός οικισμός, ίσως ο μεγαλύτερος που έχει αποκαλυφθεί στην Αρκαδία. Θεωρείται ότι ανήκει στον μυκηναϊκό Ορχομενό. Στην ίδια θέση υπήρχε ιερό που λειτουργούσε από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρη την ρωμαϊκή περίοδο. Σώζονται τα θεμέλια του ενός ναού και ενός βωμού. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται στην πλαγιά υψώματος και βρίσκεται δίπλα από τον επαρχιακό δρόμο, κοντά στο χωριό Παλαιόπυργος του Δήμου Λεβιδίου.

Το κείμενο παρατίθεται τον Μάρτιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα, με φωτογραφία, του ARCADIA website, του Πανεπιστημίου Πατρών


  Στη θέση Μύτικας Παλαιοπύργου, στην ευρύτερη περιοχή του Ορχομενού, αποκαλύφθηκαν λείψανα σημαντικού μυκηναίκού οικισμού. Φαίνεται ότι η σημαντική αυτή πόλη της Αρκαδίας άλλαζε θέση ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκεςή τις ιστορικές συγκυρίες. Ετσι, στα προΪστορικά χρόνια και στα ρωμαΪκά, η πόλη είχε κτισθεί σε επίπεδο χώρο και στους πρόποδες του υψώματος, πάνω στο οποίο κτίστηκε ο Ορχομενός των Ιστορικών χρόνων, ενώ στη μυκηναΪκή εποχή, η πόλη μεταφέρθηκε ανατολικότερα, στη θέση Μύτικας. Ο Όμηρος γνωρίζει πιθανότατα αυτόν τον Ορχομενό, τον οποίο ονομάζει "πολύμηλον" δηλαδή με πολλά πρόβατα.
   Πάνω στα λείψανα του οικισμού αυτού κτίστηκε από τα αρχαϊκά ήδη χρόνια (6ο αι. π.Χ.) ένα αξιόλογο Ιερό, με σημαντικά ευρήματα. Το ναϊό κτίσμα του Ιερού είναι χτισμένο με απλές πέτρες, έχει ορθογώνιο σχήμα και φέρει προς ανατολάς του απλό λίθινο Βωμό. Στην ανασκαφή βρέθηκαν μεταξύ άλλων πήλινο ακρωτήριο ναού, του λεγόμενου "Λακωνικού Τύπου" δηλαδή δίσκος 3/4 κύκλου, με γραπτή διακόσμηση στην κύρια επιφάνειά του, μικρά πήλινα ειδώλια ανδρικών μορφών με έντονη ιθυφαλλική διάπλαση και ένα ωραίο ειδώλιο, που παριστάνει Σάτυρο καθισμένο σε γυναικεία στάση πάνω σε όνο ή ημίονο. Οι ιθυφαλλικές μορφές και ο εποχούμενος Σάτυρος που χρονολογούνται στα αρχαϊκά χρόνια, υποδηλώνουν πρώιμη Διονυσιακή και οργιαστική λατρεία στον Αρκαδικό Ορχομενό, πράγμα σημαντικό για τη θρησκειολογία και τη λατρεία του Διονύσου, που είναι η οψιμότερη στο ελληνικό Πάνθεο και συνδέεται με την συνώνυμη πόλη του Ορχομενού της Βοιωτίας.

Κείμενο: Εφόρου Αρχαιοτήτων Dr. Θεόδωρου Γ. Σπυρόπουλου.
Το απόσπασμα παρατίθεται τον Μάρτιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Δήμου Τριπόλεως


Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":


GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις